0

საარჩევნო სუბიექტი დამკვირვებლად საარჩევნო უბნებში

5/30/10

ქუთაისში, ვაკისუბნის ოლქში „ალიანსი საქართველოსთვის“ მაჟორიტარი კანდიდატი იმედა გიორგაძე დამკვირვებლის სტატუსით ამავე ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიებში იმყოფებოდა. მას თან ჰქონდა ქუთაისის #59 საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული პარტიის წარმომადგენლის მოწმობა მის სამაჟორიტარო ოლქში შემავალ უბნებზე. http://www.youtube.com/watch?v=uvFdMRCT6Lw
იმედა გიორგაძეს ვაკისუბნის სამაჟორიტარო ოლქში შემავალ №110 უბანზე შესვლის პრობლემა შეექმნა, რადგან მოწმობაში ეს უბანი გამორჩენილი იყო. კანდიდატს აღნიშნული ფაქტი არ გაუპროტესტებია და უბანი დატოვა.
"ახალი გაზეთი"

0 Responses to "საარჩევნო სუბიექტი დამკვირვებლად საარჩევნო უბნებში"