0

ასპნძა, #1 საარჩევნო უბანი

5/30/10

ასპინძის # 39 ოლქის  #1 საარჩევნო უბანზე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის დამკვირვებელმა სალომე ანთაძემ სამი საჩივარი  დაწერა. პირველი - გადასატანი ყუთი წაიღეს საოლქო კომისიის წარმომადგენლებმა, დამკვირვებლებს გაყოლაზე უარი განუცხადეს; მეორე - ერთ-ერთ მოქალაქეს არ გაუკეთდა მარკირება; მესამე - ამომრჩეველი პირადობის დამდასტურებელი მოწმობის გარეშე გატარდა რეგისტრაციაში.

ზოგადად, უბანზე გახსნის მომენტიდან დაძაბული ვითარებაა.

დიდი ხმაური გამოიწვია, სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა მალხაზ ბერიძემ, რომელმაც სცადა ხმის მიცემა. მას არ ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება კანონის შესაბამისად, რის გამოც, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის კომიიის წარმომადგენელმა  ნინო ცხადაძემ გააპროტესტა. რომ არა მისი აქტიურობა, ბერიძე ხმას თავისუფლად მისცემდა, რადგან კომისიის სხვა წევრებსა და დამკვირვებლებს პროტესტი არ გამოუთქვამთ. საოლქო კომიის წარმომადგენელმა ლია გიორგაძემ, ცხადაძეს სიმშვიდისკენ მოუწოდა.

0 Responses to "ასპნძა, #1 საარჩევნო უბანი"