0

საოლქო კომისიაში ამომრჩეველთა რაოდენობას ითვლიან, რომლებმაც 17:00 საათამდე მისცეს ხმა

5/30/10

ამ წუთებში ქუთაისის №59 საოლქო-საარჩევნო კომისიაში საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან ინფორმაციას იღებენ, თუ რამდენმა ამომრჩეველმა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი 17:00 საათის მონაცემებით. მანამდე კი „ახალმა გაზეთმა“ რამდენიმე უბნის მონაცემები მოიპოვა:
ქუთაისის №37 უბანზე, სადაც 1432 ამომრჩეველია მთლიანობაში რეგისტრირებული, 17:00 ამ დროისთვის 390 ამომრჩეველმა მისცა ხმა, აქედან 211-მა ამომრჩეველმა 12 საათამდე გააკეთა საკუთარი არჩევანი.
№21 უბანზე, სადაც მთლიანობაში 1421 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, 332-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, 153-მა მათგანმა კი ხმა ჯერ კიდევ 12 საათამდე მისცა.
№63 უბანზე, 17:00 საათის მონაცემებით, 425-მა ამომრჩეველმა გააკეთა არჩევანი, 12 საათის მონაცემებით კი, ამ უბანზე, სადაც 1555 ამომრჩეველია მთლიანობაში რეგისტრირებული, 275-მა ამომრჩეველმა მისცა ხმა.
ქუთაისის №122 უბანზე 468 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, სადაც ამ დროისთვის 204-მა ამომრჩეველმა მისცა ხმა.
„ახალი გაზეთი“

0 Responses to "საოლქო კომისიაში ამომრჩეველთა რაოდენობას ითვლიან, რომლებმაც 17:00 საათამდე მისცეს ხმა"